Kontaktinformation

Projektets ansvarsperson
Professor of General Education and Educational Leadership, Michael Uljens, michael.uljens@abo.fi

Projektets styrgrupp
Pedagog/Koordinator, Maria Byholm, maria.byholm@tritonia.fi
Koordinator, Tove Forslund, tove.forslund@abo.fi
Direktör Anne Lehto, Tritonia, anne.lehto@tritonia.fi
Head of Education, Nina Nässlin, nina.nasslin@univaasa.fi
Servicechef, utbildning och forskarstöd, Katri Rintamäki, katri.rintamaki@tritonia.fi
Pedagog, Anu Ylitalo, anu.ylitalo@tritonia.fi

————

Projektets referensgrupp
Koordinator, Yvonne Backholm-Nyberg, ÅA
Lektor, Bettina Backström-Widjeskog, Novia
Lektor, Heidi Blom, Vamk
Universitetslärare, Janne Elo, ÅA
Coach for digital teaching and learning, Sanna Eronen, VU
Universitetslärare, Charlotta Hilli, ÅA
Forskare, Jenni Kantola, VU
Utbildningschef för Sektionen för hälsa och samhälle, Carina Kiukas, Arcada
Universitetslärare, Renata Svedlin, ÅA
Senior Lecturer in Business, Christa Tigerstedt, Arcada
Planerare, Sanna West, Tritonia

 

 

Send us mail