Tutkimus

HELLA-hankkeen perusta on digitaalisten ratkaisujen, sisältöjen ja konseptien tutkimukseen perustuva, käyttäjälähtöinen, monitieteinen ja yhteisöllinen kehittäminen.

Hankkeen tutkimus noudattaa poikkitieteellisesti tulkinnallisen toimintatutkimuksen, kehittävän työntutkimuksen ja pedagogisen design-tutkimuksen periaatteita. Kehitystyöhön kuuluu myös digitaalisten ratkaisujen ja teknologioiden soveltamisen kohderyhmätestausta. Ratkaisujen pedagogista lisäarvoa tutkitaan ja arvioidaan kokemuksellisen oppimisen menetelmin. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana toimii pääasiallisesti ei-affirmatiivinen kasvatuksen ja koulutuksen teoria. Hankkeessa tehdään väitöskirja- ja post doc -tutkimusta. Hankkeen tutkimukset julkaistaan kansainvälisissä tiedelehdissä ja kokoomateoksissa.

Seuraava e-kirja on saatavana vapaasti verkossa: