Verksamhetsformer

HELLA- Higher Education Learning Lab är ett forskningsbaserat och forskningsunderstött utvecklingsprojekt som utvecklar och piloterar en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för universitet och högskolor.

HELLA-projektet utgörs av tre huvuddelar (Work Package 1-3) med experter från olika högskolor som deltar i projektets utvecklingsarbete. Den huvudsakliga målgruppen för högskolepedagogiken är lärarna i högskolor och genom utvecklingsprojekt även högskolestuderandena. Pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolor är i högsta grad även en del av ledarskapet vid högskolorna. Ett delområde i projektet är att utveckla samarbetsformer för högskolepedagogik som tas i bruk från början av år 2020 efter att HELLA-projektet avslutats år 2019.