WP 1

HELLA – Higher Education Learning Lab – Korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuuden 60 opintopisteen opinnot antavat opettajan kelpoisuuden.

Ensimmäisessä työpaketissa (WP 1) hyödynnetään jo olemassa olevia, Vaasan korkeakoulujen henkilöstölle suunnattuja yliopistopedagogisia ja koulutuksen digitalisaatiota tukevia koulutuksia avaamalla ne hankkeeseen osallistuville korkeakouluille ja kehittämällä toimintamalli niiden yhteiskäyttöä varten.

Tämä osuus toteutetaan pääasiassa siten, että olemassa olevien korkeakoulupedagogisten opintokokonaisuuksien pohjalta kehitetään yhteistyössä uusi 60 opintopisteen korkeakoulupedagoginen kokonaisuus. Pohjana ovat Tritonian EduLabin tarjoama Learning in Networks (LIN) 1–4 -opintokokonaisuus (25 op) sekä Åbo Akademin Universitetspedagogik-opintokokonaisuus (25 op).

Kevään 2017 kehitystyön tavoitteena oli uuden kokonaisuuden suunnittelu siten, että se vastaa sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen tarpeita. Opintokokonaisuus suunnitellaan kolmikieliseksi jo voimassa olevien Tiedekirjasto Tritonian toimintaperiaatteiden mukaisesti. Åbo Akademi myöntää 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan tutkinnon. Hankkeessa mukana olevat korkeakoulut voivat kuitenkin vastata eri opintojaksojen opetussuunnittelusta ja toteutuksesta.

Work Package 1 -työpaketin kevään 2017 kehitystyön tuloksena laadittiin uusi 60 opintopisteen opetussuunnitelmarakenne, jonka Åbo Akademi hyväksyi uudeksi opintokokonaisuudeksi. Rakenne toimii HELLA-hankkeen ja korkeakoulupedagogiikan kehitystyön lähtökohtana. Lopullisen mallin mukainen toiminta alkaa 1.8.2019.

Perusopinnot 25 sp
Johdatus opetukseen ja oppimiseen yliopistossa ja korkeakoulussa, 5 op
Didaktinen design – opetuksen suunnittelu, käytäntö ja arviointi, 5 op
Pedagogiikan digitaaliset ulottuvuudet I, 5 op
Pedagogiikan digitaaliset ulottuvuudet II, 5 op
Opetuskäytäntöjen kehittäminen 1, 5 op

Aineopinnot 35 sp
Ohjaus ja oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä, 5 op
Oppiaineen didaktiikka, 5 op
Opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien pedagoginen kehittäminen, 5 op
Opetuskäytäntöjen kehittäminen 2, 5 op
Digitaaliset tietoaineistot ja tehokas tiedonhankinta opettajan työn tukena, 5 op
Pedagoginen design-tutkimus ja työntutkimuksen kehittäminen, 5 op
Tutkimus- ja kehitystyö, 5 op