WP 1

Hella – Higher Education Learning Lab – studiehelheten i högskolepedagogik på 60 studiepoäng ger lärarbehörighet.

I det första arbetspaketet används redan existerande universitetspedagogiska studiehelheter som stöder utbildningens digitalisering och som är riktade till högskolelärarna i Vasa. Dessa helheter öppnas för de högskolor som deltar i projektet och en verksamhetsmodell för samanvändningen utvecklas.

Denna del förverkligas huvudsakligen genom att utgående från redan existerande studiehelheter genom samarbete utveckla en ny studiehelhet i högskolepedagogik på 60 studiepoäng. Helheten baserar sig på Learning in Networks (LIN) 1-4-studiehelhet som Tritonias EduLab erbjuder och på Åbo Akademis studiehelhet Universitetspedagogik (25 sp).

Syftet för utvecklingsarbetet våren 2017 var att planera en ny helhet så att den motsvarar både yrkeshögskolornas och universitetens behov. Studiehelheten planeras att bli trespråkig i enlighet med de redan existerande verksamhetsprinciperna för Vetenskapsbiblioteket Tritonia. Åbo Akademi utfärdar examen i högskolepedagogik (60 sp). De högskolor som deltar i projektet kan dock ansvara för planering och genomförande av olika kurser.

Som resultat av bearbetningen av Work Package 1 –arbetspaketet uppgjordes en ny struktur på 60 studiepoäng som Åbo Akademi godkände som en ny studiehelhet. Denna struktur utgör utgångspunkten för HELLA- projektet och utvecklingen av högskolepedagogiken. Verksamheten enligt den slutgiltiga modellen inleds 1.8.2019.

Grundstudier 25 sp
Introduktion till undervisning och inlärning vid universitet och högskolor, 5 sp
Didaktisk design – undervisningsplanering, praktik och utvärdering, 5 sp
Pedagogikens digitala dimensioner I, 5 sp
Pedagogikens digitala dimensioner II, 5 sp
Utveckling av undervisningspraktik 1, 5 sp

Ämnesstudier 35 sp
Handledning och inlärning i varierande lärmiljöer, 5 sp
Ämnesområdesdidaktik, 5 sp
Pedagogisk utveckling av läroplaner och utbildningsprogram, 5 sp
Utveckling av undervisningspraktik 2, 5 sp
Digitala datamaterial och informationssökning, 5 sp
Pedagogisk design- och utvecklande arbetsforskning, 5 sp
Forsknings- och utvecklingsarbete, 5 sp