WP 3

Kolmannessa työpaketissa (WP 3) kehitetään korkeakoulujen sisäisiä ja korkeakoulujen välisiä toimintamalleja, joiden avulla voidaan paremmin koordinoida korkeakoulupedagogista koulutusta ja tutkimusta sekä korkeakoulujen hallinnon pedagogisia toimintamuotoja. Tavoitteena on saavuttaa korkeakoulujen perusrahoituksen rajoissa toteutettava jatkuva tutkimus- ja kehitystyön jaettu malli. Samalla kehitetään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille yhteistä pedagogista toiminta- ja kehityskulttuuria. Työn tuloksena voi olla myös kansainvälisesti merkittävä digipedagogisen kehittämisen laboratorio ja digitaalisessa ympäristössä toimiva resurssikeskus.

WP 3 koostuu seuraavista osioista:

WP 3a. Higher Education Learning Laboratory: Kehitys- ja tutkimusseminaareja HELLA-hankkeen osallistujille

Laboratorio toimii koko hankkeen keskuksena, jossa kehitellään ja tutkitaan opintokokonaisuuksia. HELLA-hankkeesta muodostuu korkeakoulujen yhteinen, poikkitieteellinen tutkija-, tutkimus- ja kehitysyhteisö. Tutkimuksellisesti erityisasemassa ovat Åbo Akademin pedagogisen teorian ja toiminnan tutkimus sekä Vaasan yliopiston johtamisen tutkimus, ja mukana olevien ammattikorkeakoulujen (VAMK, Novia, Arcada) pedagogiset yksiköt. Seminaareja järjestetään joka toinen viikko.

Kevään 2018 seminaarit

8.1. Keskustelua: HELF – Higher Education Learning Framework, Science of Learning Research Centre, Queensland Brain Institute & School of Education, Brisbane.

22.1. Aktionsforskning som stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete
Anette Seiser Forssten, Universitetet i Karlstad, Sverige

1.2. HELLA – yhteistyötä Merenkurkun yli
HELLA-seminaari laivalla ja esittely, keskustelua ja yhteistyötä Uumajan yliopistossa

19.2. Keskustelu
Mats Lundberg, Chef för digital utveckling vid Åbo Akademi

21.2. Curriculum reform of elementary and secondary education in Japan – implications for university based teacher education
Prof. Dr. Wakio Oyanagi, School of Professional Development in Education Nara University of Education, Japan
Seminaari järjestettiin yhteydessä SKUTT-hankkeen kanssa

19.3. White teachers, White curriculum, Diverse students: A study of teachers developing cultural competence
Tutkijatohtori (tenure track) Emmanuel Acquah, Åbo Akademi

26.3. Kvalitet i högskoleundervisning
Katarina Winka, Umeå Univerisity, Sweden

9.4. Ohjaustoiminta korkeakoulutuksessa
Renata Svedlin (Åbo Akademi) ja työryhmä

12.4. Roadmapping the Future of Learning
EdTalk, paneelikeskusteluja ja workshop. Arcada, Helsinki

16.4. Toimintatutkimus
Petri Salo, Åbo Akademi

20.4 Vierailu Technobothnialla
Mika Billing

23.4 Game supported teaching in higher education
Tanja Sihvonen, Vaasan yliopisto & Panu Kalmi, Vaasan yliopisto

4.5. Ledarskap och lärande strategier inom högre utbildning
Dr. Anna Herbert, Linnéuniversitet

7.5. Seminaari Kalle’s Inn

Syksyn 2017 seminaarit

15-17.8 Peda-forum, Vaasa (http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/)
Kansalliset korkeakoulupedagogiikan päivät.

21.9. The pedagogical relation
Prof. Norm Friesen, Department Educational Technology, College of Education, Boise State University USA.

12.10. Curriculum theory and Educational Leadership
prof. Ninni Wahsltrom, Linneus university, Sweden
prof. Daniel Sundberg, Linneus university, Sweden

12.10 Educational Leadership, Didaktik and Curriculum Theory
International web based seminar: Michael Uljens, Åbo Akademi, Rose Ylimaki, University of South Carolina, Jim Henderson, University of Kentucky, Leif Moos, Berlin/Copenhagen, Michelle Young, UCEA based on new volume “Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik”. (http://www.springer.com/us/book/9783319586489#reviews)

6.11. Enhancing ways of being university teachers
Gloria Dall’Alba, University of Brisbane, Australien
http://tandfonline.com/eprint/fwJkn83BAFUPBjIfKwrI/full

13.11. Hur teoretisera högskolepedagogik? Den icke-affirmativa pedagogikens möjligheter
Michael Uljens
Uljens & Ylimaki (2017): Läs från s 78-102
http://www.springer.com/la/book/9783319586489

4.12. Läromiljöer, inre och yttre rum. WP 2 pedagogiskt utvecklingsarbete, presentation av teknik för undervisningsutrymmen.
PeM John Henriksson, CLL, ÅA och Novia och Systemchef Jens Granlund  ICT-service, ÅA.

WP 3b. EduLab-ohjausryhmän tukeminen

Tiedekirjasto Tritonian yhteydessä toimivan EduLabin ohjausryhmä on jo toimiva elin, joka kokoaa yhteen korkeakoulujen opettajia ja teknistä henkilöstöä. EduLabin toimintaan panostetaan monin eri tavoin vuosien 2017-2019 aikana. Erityisen tarkastelun alla ovat opetusteknologiset kysymykset. Syksystä 2017 alkaen FUNETin uusilla toimintaperiaatteilla on keskeinen asema.

 

WP 3c. Korkeakoulujen johdon työpajat

HELLA-hankkeessa keskeisiä ovat korkeakoulujen johdon eri tasot ja niiden osallistaminen hankkeeseen. Hankkeen aikana, toukokuussa 2018 ja syyskuussa 2019, järjestetään kaksi korkeakoulujen johdon työpajaa, joissa esitellään hankkeessa toteutettua kehitys- ja tutkimustyötä ja pohditaan, miten sitä voidaan hyödyntää korkeakoulujen digipedagogisen päätöksenteon tukena.