WP 3

I det tredje arbetspaketet (WP 3) utvecklas verksamhetsmodeller inom och mellan högskolor. Med dessa verksamhetsmodeller kan man bättre koordinera högskolepedagogisk utbildning och forskning samt administrationens pedagogiska verksamhetsformer.

Syftet är att uppnå en kontinuerlig modell för forskning och utvecklingsarbete inom ramen för högskolornas basfinansiering. Samtidigt utvecklas en ny verksamhets- och utvecklingskultur mellan yrkeshögskolorna och universiteten. Arbetet kan även resultera i ett internationellt betydande laboratorium för digipedagogisk utveckling och ett resurscenter som fungerar i en digital miljö.

WP 3 består av följande delar:

WP 3a. Higher Education Learning Laboratory: utvecklings- och forskarseminarier för deltagare i HELLA-projektet

I laboratoriet som är centrum för hela projektet forskas i och utvecklas utbildningshelheter. Projektet bildar en gemensam tvärvetenskaplig forskar-, forsknings- och utvecklingsgemenskap för högskolorna. I en särställning ur forskningssynpunkt är forskning av pedagogisk teori och verksamhet vid Åbo Akademi samt forskning i ledarskap vid Vasa Universitet och de pedagogiska enheterna vid de deltagande högskolorna (VAMK, Novia, Arcada). Seminarier organiseras varannan vecka.

Seminarier under våren 2018

8.1.Diskussion på basen av HELF – Higher Education Learning Framework, Science of Learning Research Centre, Queensland Brain Institute & School of Education, Brisbane.

22.1. Aktionsforskning som stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete
Anette Seiser Forssten, Universitetet i Karlstad, Sverige

1.2. HELLA – samarbete över Kvarken
HELLA-seminariet på båten samt presentation, diskussion och samarbete med Umeå universitet

19.2. Introducerande dialog
Mats Lundberg, chef för digital utveckling vid Åbo Akademi

21.2. Curriculum reform of elementary and secondary education in Japan – implications for university based teacher education
Prof. Dr. Wakio Oyanagi, School of Professional Development in Education Nara University of Education, Japan
Seminariet ordnades i samarbete med projektet SKUTT

19.3. White teachers, White curriculum, Diverse students: A study of teachers developing cultural competence
Forskardoktor (tenure track) Emmanuel Acquah, Åbo Akademi

26.3. Kvalitet i högskoleundervisning
Katarina Winka, Umeå Univerisity, Sweden

9.4. Pedagogisk handledning
Renata Svedlin (Åbo Akademi) och arbetsgrupp

12.4. Roadmapping the Future of Learning
EdTalk, paneldiskussioner och workshops. Arcada, Helsingfors

16.4. Aktionsforskning
Petri Salo, Åbo Akademi

20.4 Besök på Technobothnia
Mika Billing

23.4 Game supported teaching in higher education
Tanja Sihvonen, Vasa universitet & Panu Kalmi, Vasa universitet

4.5. Ledarskap och lärande strategier inom högre utbildning
Dr. Anna Herbert, Linnéuniversitet

7.5. Seminarium Kalle’s Inn

Seminarier under hösten 2017
15-17.8 Peda-forum, Vasa (http://www.uva.fi/sv/sites/pedaforum2017/)
Nationella dagar för högskolepedagogik.

21.9. The pedagogical relation
Prof. Norm Friesen, Department Educational Technology, College of Education, Boise State University USA.

12.10. Curriculum theory and Educational Leadership
prof. Ninni Wahsltrom, Linneus university, Sweden
prof. Daniel Sundberg, Linneus university, Sweden

12.10 Educational Leadership, Didaktik and Curriculum Theory
International web based seminar: Michael Uljens, Åbo Akademi, Rose Ylimaki, University of South Carolina, Jim Henderson, University of Kentucky, Leif Moos, Berlin/Copenhagen, Michelle Young, UCEA based on new volume “Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik”.
http://www.springer.com/us/book/9783319586489#reviews

6.11. Enhancing ways of being university teachers
Gloria Dall’Alba, University of Brisbane, Australien
http://tandfonline.com/eprint/fwJkn83BAFUPBjIfKwrI/full

13.11. Hur teoretisera högskolepedagogik? Den icke-affirmativa pedagogikens möjligheter. Michael Uljens
Uljens & Ylimaki (2017): Läs från s 78-102
http://www.springer.com/la/book/9783319586489

4.12. Läromiljöer, inre och yttre rum. WP 2 pedagogiskt utvecklingsarbete, presentation av teknik för undervisningsutrymmen.
PeM John Henriksson, CLL, ÅA och Novia och Systemchef Jens Granlund  ICT-service, ÅA.

WP 3b. Att stöda EduLabs styrgrupp

EduLab, som verkar i samband med vetenskapsbiblioteket Tritonia, har en fungerande styrgrupp som samlar ihop lärare och teknisk personal från högskolorna. Det satsas på flera olika sätt på EduLabs verksamhet under åren 2017-2019. Undervisningsteknologiska frågor lyfts speciellt fram. Från och med hösten 2017 spelar FUNET:s nya verksamhetsprinciper en stor roll.

WP 3c. Workshopar för högskolornas ledning

I HELLA-projektet är högskolornas ledning på olika nivåer och hur de görs delaktiga i projektet centrala. Under projektet organiseras två workshopar, i maj 2018 och september 2019, för högskolornas ledning. På workshoparna presenteras projektets utvecklings- och forskningsarbete och begrundas hur det kan utnyttjas som stöd för det digipedagogiska beslutsfattandet.